Aktuálně

Nabízíme:

V rámci monitoringu důsledků starých důlních zátěží nabízíme komplexní služby v následujících oblastech:

- vývoj a realizace komplexních informačních měřicích systémů pro dlouhodobé monitorování fyzikálně-mechanických veličin

- instalace monitorovacích systémů na starých důlních odvalech, průmyslových skládkách a ostatních objektech

- návrh systémů pro bezdrátový přenos měřených dat včetně jejich zpracování a vizualizace pomocí www stránek nebo SCADA/HMI systémů

- zakázkový návrh a realizace měření, přenosu a zpracování dat

- návrh a realizace bezdrátových systémů pro měření a řízení s použitím moderní technologie IQRF

- zajištění sanačních opatření při překročení limitních hodnot sledovaných veličin

Leták IQRF

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates